Omawiamy skutki wydarzeń związanych z kształtowaniem granic II RP – utrwalamy wiadomości

Klasa VII – lekcja nr 6

Temat: Omawiamy skutki wydarzeń związanych z kształtowaniem granic II RP.

Cel lekcji w języku ucznia: Utrwalisz wiadomości przed kartkówką.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam wybrane wydarzenia związane z kształtowaniem zachodniej, południowej i wschodniej granicy – przyczyny, przebieg i skutki.
  2. Wyjaśniam przyczyny i skutki wojny polsko – bolszewickiej – koncepcje polityczne.
  3. Wiem jakie funkcje pełnili: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Józef Haller, Józef Dowbór Muśnicki, Jędrzej Moraczewski.
  4. Wyjaśniam pojęcia: plebiscyt, gabinet, Wolne Miasto Gdańsk.

Po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapę Europy i świata. Jednak Polacy musieli podjąć walkę o ukształtowanie granic II RP:

  1. granica zachodnia – powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie
  2. granica południowa – otwarty konflikt z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński
  3. granica wschodnia – wojna polsko – bolszewicka.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 5 minut
  2. Utrwal przesyłane wcześniej informacje – 40 minut
  3. Przygotuj się do kartkówki.

Z tego tematu nie przesyłaj informacji zwrotnej.

Miłej nauki