Omawiamy sprawę polską podczas II wojny światowej.

Temat: Omawiamy sprawę polską podczas II wojny światowej.

Cele lekcji: Przypomnisz stanowisko mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Przypominam informacje dotyczące okoliczności powstania rządu na uchodźstwie.
  2. Przypominam główne postanowienia w sprawie polskiej podjęte podczas konferencji.
  3. Wiem co to jest Wielka Trójka i kto wchodził w jej skład.
  4. Określam stanowisko mocarstw wobec sprawy polskiej.

Sprawa polska

Sprawa polska od początku II wojny światowej stanowiła problem w polityce państw zachodnich. Zgodnie z udzielonymi gwarancjami Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy po zaatakowaniu Polski przez Hitlera, ale nie podjęły działań zbrojnych. Dopiero kiedy same stały się celem ataku, zmuszone zostały do walki. Po ataku Hitlera na ZSRR zarówno Wielka Brytania, Francja jak i USA udzieliły Stalinowi wsparcia i zaczęły traktować go jako głównego sojusznika. Szybko zapomniano o agresywnej polityce ZSRR i wcześniejszej przyjaźni radziecko‑niemieckiej.

Stanowisko mocarstw

Wraz z postępem działań na froncie wschodnim Stalin stawał się dla Churchilla i Roosevelta bardzo ważnym sojusznikiem w walce z Hitlerem. Dla USA także niemałe znaczenie miało ewentualne przystąpienie Stalina do wojny z Japonią. Właśnie dlatego w przyszłości żądania radzieckiego dyktatora, w odróżnieniu od oczekiwań polskiego sojusznika, będą przez Wielką Brytanię i USA traktowane jako ważne i określą politykę mocarstw w stosunku do państw „mniej ważnych”, a za takie bezsprzecznie uważano wówczas Polskę. Churchill brutalnie stwierdził, że wpisowe do elitarnego klubu wielkich mocarstw wynosi milion żołnierzy pod bronią, a Polacy, mimo że wykrwawili się na frontach II wojny światowej i ich udział w działaniach zbrojnych na froncie europejskim i pozaeuropejskim był widoczny, tego miliona nie mieli.

Oczekiwania rządu emigracyjnego, że Wielka Brytania i USA podejmą działania w celu zapewnienia nienaruszalności wschodniej granicy Polski i że rząd ten będzie istotnym partnerem w rokowaniach dyplomatycznych, okazały się niespełnionym marzeniem.

KONFERENCJE POKOJOWE.

Konferencje pokojowe odbyły się w: Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Na konferencjach Wielkiej Trójki uzgodniono kształt przyszłych polskich granic. Na wyzwolonych spod okupacji  terenach polskich, władzę przejmowali komuniści. W styczniu 1945 r. rozwiązano Armię Krajową.

Ilustracja 1. Teheran. Wikipedia

Ilustracja 2. Jałta. Wikipedia

Ilustracja 3. Poczdam. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 30 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. 93-94– 12 minut.
  3. Przypomnij sobie z lekcji wcześniejszych kto tworzył Wielką Trójkę– 2 minuty.
  4. Napisz w zeszycie informację: Gdzie odbyły się konferencje pokojowe i  kto tworzył Wielką Trójkę – 14 minut.
  5. Praca domowa – napisz w zeszycie pracę na temat: Jakie stanowisko przyjęły mocarstwa europejskie wobec sprawy polskiej ? (Najmniej 10 zdań).
  6. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).