Omawiamy sprawę polską podczas II wojny światowej

Temat: Omawiamy sprawę polską podczas II wojny światowej.

Cele lekcji: Przypomnisz stanowisko mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

 1. Przypominam informację kiedy powstał polski rząd na uchodźstwie – emigracji, oraz gdzie.
 2. Przypominam główne postanowienia (po 1 do każdej konferencji) w sprawie polskiej podjęte podczas konferencji.
 3. Wiem co to jest Wielka Trójka i kto wchodził w jej skład.
 4. Określam stanowisko mocarstw wobec sprawy polskiej.

Sprawa polska

Sprawa polska od początku II wojny światowej stanowiła problem w polityce państw zachodnich. Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy po zaatakowaniu Polski przez Hitlera, ale nie podjęły działań zbrojnych. Dopiero kiedy same stały się celem ataku, zmuszone zostały do walki. Po ataku Hitlera na ZSRR zarówno Wielka Brytania, Francja jak i USA udzieliły Stalinowi wsparcia i zaczęły traktować go jako głównego sojusznika. Szybko zapomniano o agresywnej polityce ZSRR i wcześniejszej przyjaźni radziecko‑niemieckiej.

Stanowisko mocarstw

Wraz z działaniami na froncie wschodnim, Stalin stawał się dla Churchilla i Roosevelta bardzo ważnym sojusznikiem w walce z Hitlerem. Dla USA także niemałe znaczenie miało ewentualne przystąpienie Stalina do wojny z Japonią. Właśnie dlatego w przyszłości żądania radzieckiego dyktatora będą przez Wielką Brytanię i USA traktowane jako ważne i określą politykę mocarstw w stosunku do państw „mniej ważnych”, a za takie bezsprzecznie uważano wówczas Polskę.  Polacy, mimo że wykrwawili się na frontach II wojny światowej i ich udział w działaniach zbrojnych na froncie europejskim i pozaeuropejskim był widoczny, nie mieli oczekiwanego przez mocarstwa miliona żołnierzy.

Oczekiwania rządu emigracyjnego, który powstał 30.09.1939 r. we Francji, że Wielka Brytania i USA podejmą działania w celu zachowania wschodniej granicy Polski i że rząd ten będzie uznany przez inne państwa, okazały się niespełnionym marzeniem.

WIELKA TRÓJKA

Wielka Trójka: Józef Stalin, Franklin Roosevelt, Winston Churchill.

Ilustracja 1. Wielka Trójka. Wikipedia

KONFERENCJE POKOJOWE.

Konferencje pokojowe odbyły się w: Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

Na konferencjach Wielkiej Trójki uzgodniono kształt przyszłych polskich granic. Na wyzwolonych spod okupacji  terenach polskich, władzę przejmowali komuniści. W styczniu 1945 r. rozwiązano Armię Krajową.

Ilustracja 2. Teheran. Wikipedia

Ilustracja 3. Jałta. Wikipedia

Ilustracja 4. Poczdam. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 30 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika oraz obejrzyj infografiki- str. 93-94– 14 minut.
 3. Napisz w zeszycie informację: Gdzie odbyły się konferencje pokojowe i  kto tworzył Wielką Trójkę – 14 minut.
 4. Praca domowa – napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 5. Gdzie i kiedy powstał polski rząd na emigracji?
 6. Gdzie się odbyły konferencje pokojowe ?
 7. Kto wchodził w skład Wielkiej Trójki ?
 8. Wymień po 1 postanowieniu  trzech konferencji w sprawie polskiej.
 9. Napisz w 3 zdaniach, jakie było stanowisko mocarstw zachodnich w sprawie polskiej w czasie II wojny.
 10. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).