Omawiamy stanowisko Napoleona do sprawy polskiej i wyjaśniamy przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego

Klasa VI – lekcja 17

Temat: Omawiamy stanowisko Napoleona do sprawy polskiej i wyjaśniamy przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego.

Cel w języku ucznia: Poznasz stanowisko Napoleona wobec Polaków i przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego.
  2. Charakteryzuję stanowisko Napoleona wobec sprawy polskiej.

Materiał wprowadzający.

Zgodnie z marzeniami Polaków droga do niepodległości miała wieść szlakiem wojennym z Włoch poprzez Austrię i Galicję aż nad Wisłę i Wartę, a jej odzyskanie miało stać się możliwe dzięki poparciu zwycięskiej Francji. Najtrwalszym świadectwem tych nadziei pozostaje pieśń Legionów Polskich we Włoszech autorstwa Józefa Wybickiego, z melodią opartą na motywach mazurka.

Prężny rozwój Legionów Polskich zahamował – wkrótce po ich utworzeniu – sam Napoleon. Doceniał ich waleczność, jednak w interesie Francji było zawrzeć pokój z Austrią.

Księstwo Warszawskie stanowiło wysunięty najdalej na wschód przyczółek cesarstwa Napoleona I. Pozwalało mu kontrolować obszar sięgający aż do linii Bugu, toteż jego najważniejszą instytucją była stała armia. Podobnie jak polityka zagraniczna Księstwa, była ona całkowicie podporządkowana Cesarzowi Francuzów. Uczestniczyła w kolejnych kampaniach epoki napoleońskiej, przemierzając za Napoleonem rozległe połacie Europy.
Szczególnym sprawdzianem dla mieszkańców Księstwa Warszawskiego okazała się kolejna wojna Napoleona z Austrią w 1809 roku. 

Ilustracja nr 1. Bitwa pod Raszynem. Wikipedia.pl

Pozostałe w Księstwie oddziały polskie, w liczbie nie przewyższającej 15 tysięcy, po świetnie rozegranej (lecz nierozstrzygniętej) przez księcia Józefa Poniatowskiego bitwie pod Raszynem (19 kwietnia 1809 roku), pomimo zajęcia przez wojska austriackie Warszawy, wkroczyły do Galicji i zajęły znaczną jej część. Poniatowski wywołał podziw obu walczących stron swą brawurą, a sukcesy odniesione w tej wojnie przyniosły mu ogromny autorytet moralny.

Ilustracja nr 2. Książę Józef Poniatowski. Wikipedia.pl

Tymczasem Napoleon pokonał główne siły austriackie pod Wagram latem 1809 roku i zmusił cesarza Franciszka I do podpisania pokoju. Na jego mocy Księstwo Warszawskie znacznie rozszerzyło swoje granice.

Ilustracja nr 3. Napoleon w Rosji. Domena publiczna.pl

Gdy w 1812 r. Napoleon wyruszył na Rosję, Polacy byli pełni nadziei na odbudowę niepodległego państwa. Wojska Księstwa Warszawskiego wsławiły się w bitwie pod Borodino, podczas zdobywania Moskwy, w bitwie nad Berezyną. Jedna k klęska Napoleona pod Lipskiem przesądziła o losie Księstwa Warszawskiego. Zostało ono zlikwidowane w 1815 r.

Ilustracja nr 4. Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30 minut).

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku –str 210- 4 minuty.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi do pytania: Jakie było stanowisko Napoleona do sprawy polskiej?- 10 minut.

Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – odpowiedź na pytanie w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego.