Omawiamy sytuację gospodarczą w II RP – określamy trudności

Klasa VIII – lekcja 13 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Omawiamy sytuację gospodarczą w II RP – określamy trudności.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane trudności gospodarcze II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam 6 trudności gospodarczych w  II RP.

Wprowadzenie do tematu:

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce występowała trudna sytuacja gospodarcza. Działania wojenne i walki o granice państwa przyniosły ogromne straty materialne. Należy również pamiętać o dużym zróżnicowaniu terytorialnym wynikającym z przynależności do poszczególnych państw zaborczych. Na ziemiach zaboru pruskiego istniała dobrze rozwinięta sieć kolejowa i drogowa, której brakowało w pozostałych zaborach. W zaborze pruskim większość ludności mieszkała w miastach, podczas gdy w Kongresówce i Galicji ponad 70%  żyło na wsi. Podstawą gospodarki państwa było rolnictwo. W dawnych zaborach rosyjskim i austriackim dominowały wielkie majątki ziemian, a chłopi posiadali małe gospodarstwa. Duże gospodarstwa chłopskie występowały tylko w Wielkopolsce. Taka sytuacja pod względem gospodarczym doprowadziła do podziału na Polskę A i B.

Ilustracja nr 1. Pierwsze lata w powojennej Polsce. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 2. Trudności gospodarcze w powojennej Polsce. Domena publiczna.pl

Toczące się walki o granice, a zwłaszcza wojna polsko‑bolszewicka, zrujnowały całkowicie budżet. Doszła do tego wojna celna z Niemcami. Rząd dodrukowywał pieniądze bez pokrycia. Musiało to doprowadzić do upadku wartości marki polskiej, a w końcu hiperinflacji – nadmiernego wzrostu cen.

Ilustracja nr 3. Marka polska. Domena publiczna.pl

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30 minut)

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 245 – 6 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika, wypisz i wyjaśnij 6 trudności gospodarczych w II RP – 16 minut.
  5. Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.