Omawiamy sytuację gospodarczą w II RP – wymieniamy osiągniecia cz. 1

Klasa VII – lekcja 13 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Omawiamy sytuację gospodarczą w II RP – wymieniamy osiągniecia cz. 1.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane osiągnięcia gospodarcze II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam z dzisiejszej lekcji 2 osiągnięcia gospodarcze w  II RP.

Wprowadzenie do tematu:

Ilustracja nr 1. Władysław Grabski. Wikipedia.pl

Władysław Grabski – wybitny ekonomista, poseł na sejm, politycznie związany z Narodową Demokracją, zawodowo ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1923 r. do 1925 r. sprawował funkcję premiera polskiego rządu.

Reforma skarbowo – walutowa.

Grabski rozpoczął reformowanie od wprowadzenia oszczędności budżetowych. Przede wszystkim ograniczono zatrudnienie w administracji. Powołano Urząd Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego. Ograniczono dotacje do kolei, podniesiono ceny biletów. Państwo sprzedało także niedochodowe przedsiębiorstwa. Wyegzekwowano w większości zaległości podatkowe. Rozwiązano także sprawy podatkowe.

Kiedy doszło do ustabilizowania sytuacji finansowej i poprawił się kurs marki, przystąpiono do wymiany pieniądza. W 1924 roku wprowadzono nową walutę, którą był złoty, o wartości równej frankowi szwajcarskiemu. Do końca istnienia II RP złoty pozostał stabilnym pieniądzem. Wymiany dokonano w relacji 1 800 000 marek polskich za 1 zł.

Ilustracja nr 2. Banknot polski. Domena publiczna. pl

Reforma rolna.

Jednym z ważniejszych osiągnięć rządu Grabskiego było przeprowadzenie reformy rolnej. Premier i jego ekipa mieli świadomość, że zmiany w polityce rolnej są konieczne. Kraj nie wyszedł jeszcze w tym obszarze z kryzysu wywołanego wojną.

W lipcu 1919 roku sejm przedstawił podstawowe zasady reformy. Zamierzano rozparcelować grunty państwowe oraz nadwyżki ziemi prywatnej. Parcelacja miała objąć majątki liczące powyżej 180 hektarów.

Ilustracja nr 3. Reforma rolna W. Grabskiego. Domena publiczna.pl

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30 minut)

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 246 – 8 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika  napisz kim był Władysław Grabski i jaką pełnił funkcję?  Jaki rodzaj waluty został wprowadzony prze Grabskiego w II RP? 12 minut.
  5. Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.