Omawiamy sytuację na Dalekim Wschodzie

Temat: Omawiamy sytuację na Dalekim Wschodzie.

Cele lekcji: Poznasz skutki sytuacji międzynarodowej po II wojny światowej .

Kryteria sukcesu:

  1. omawiam wybrane wydarzenia na Dalekim Wschodzie
  2. wyjaśniam zasady polityki komunistycznych Chin
  3. wyjaśniam co to była rewolucja kulturalna
  4. omawiam wybrane wydarzenia związane z wojną koreańską.

Po II wonie światowej sytuacja polityczna na Dalekim Wschodzie nie była stabilna.

Ilustracja 1. Daleki Wschód. Wikipedia

W Chinach doszło do wojny domowej, która zakończyła się zwycięstwem komunistów, którzy w 1949 r. proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej.

Realizowany plan gospodarczy zwany Wielkim Skokiem zakończył się katastrofą gospodarczą.

Ilustracja 2. Daleki Wschód. Wikipedia

Mao Zedong wywołał rewolucję kulturalną, w wyniku które zginęło ok. 1 mln osób.

Ilustracja 3. Mao Zedong. Wikipedia

Po II wonie światowe powstały 2 państwa koreańskie: Korea Północna, w której władzę sprawowali komuniści i Republika Korei. W 1950 r. doszło do wojny, która zakończyła podpisaniem rozejmu w 1953 r.

Ilustracja 4. Wojna koreańska. Wikipedia

W 1954 r. Francja wyraziła zgodę na uzyskanie niepodległości przez Wietnam, Laos i Kambodżę.

Ilustracja 5. Niepodległość. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 121-125– 8 minut.
  3. Napisz w zeszycie wszystkie wyjaśnienia kryteriów  – 15 minut.
  4. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).