Omawiamy sytuację Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką

Temat: Omawiamy sytuację Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Cele lekcji: Poznasz sytuację Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam sytuację Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką.
  2. Wyjaśniam pojęcia: okupacja, getto, eksterminacja, deportacja, łapanka, holokaust, łagry, GG, obozy koncentracyjne. , wysiedlenia, deportacja, sowietyzacja, volkslista, akcja AB.
  3. Znam daty: akcji AB, zbrodni katyńskiej.
  4. Wskazuję na mapie tereny pod okupacją niemiecką i sowiecką, miejsca masowych egzekucji Polaków pod okupacją niemiecką oraz zsyłek i kaźni ludności polskiej w ZSRS.

28 września 1939 r. został podpisany niemiecko – sowiecki traktat o granicach i przyjaźni.

Ilustracja ½ Traktat niemiecko – sowiecki o granicach. Wikipedia

Ilustracja 3. Traktat niemiecko – sowiecki o granicach. Generalne Gubernatorstwo. Wikipedia

Ziemie polskie pod okupacją niemiecką zostały podzielone na 2 części:

  1. Pomorze, Wolne Miasto Gdańsk Suwalszczyzna, część Wielkopolski, Mazowsza i Górnego Śląska oraz ziemię łódzką wcielono bezpośrednio do III Rzeszy Niemieckiej. Z pozostałych ziem utworzono Generalne Gubernatorstwo.

Wiosną (V-VI) 1940 r. przeprowadzono akcję pacyfikacyjną AB, w wyniku której wymordowano kilka tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji.

Ilustracja 4/5 Zbrodnie niemieckie – akcja AB. Wikipedia

Ziemie polskie na wschód od Bugu zostały włączone do ZSRS.

Po 17.09.1939 r. do niewoli sowieckiej trafiło tysiące polskich oficerów, którzy byli przetrzymywani w obozach: Ostaszków, Starobielsk, Kozielsk. Egzekucje odbyły się w IV i V 1940 r. w Katyniu, w Charkowie i w Miednoje. Zginęło wówczas ok. 22.tys. polskich oficerów.

Ilustracja 6/7 Zbrodnie sowieckie na polskich oficerach. Wikipedia

Ilustracja 8/9 Zbrodnie sowieckie na polskich oficerach. Wikipedia