Omawiamy sytuację polityczną w Niemczech – dojście Hitlera do władzy

Temat: Omawiamy sytuację polityczną w Niemczech – dojście Hitlera do władzy.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności przejęcia władzy w Niemczech przez Hitlera.

Kryteria sukcesu:

 1. Przypominam informacje na temat sytuacji Niemiec po I wojnie światowej.
 2. Omawiam wybrane wydarzenia związane z przejęciem władzy przez Adolfa Hitlera.
 3. Wymieniam przykłady postępowania  nazistów.

Po I wojnie światowej sytuacja polityczna, gospodarcza i ekonomiczna w Niemczech była bardzo trudna. Społeczeństwo było podatne na radykalne hasła. W tej sytuacji naziści, których przywódcą był Adolf Hitler, zyskiwali poparcie ogółu społeczeństwa.

W styczniu 1933 r. Hitler został kanclerzem Niemiec i wkrótce zdobył pełnię władzy w państwie.

Ilustracja 1. Hitler jako kanclerz III Rzeszy. Wikipedia

Ilustracja 2. Hitler jako kanclerz III Rzeszy. Wikipedia

Niemcy zaczęto określać jako III Rzesza Niemiecka, a głównym celem było całkowite odrzucenie zapisów traktatu wersalskiego, odzyskanie utraconych ziem i odbudowanie potęgi państwa.

Ilustracja 3. III Rzesza. Wikipedia

Ilustracja 4. III Rzesza. Wikipedia

Po dojściu do władzy Hitler zaczął stosować represje wobec przeciwników politycznych. W tym celu została powołana organizacja zbrojna SS pod kierunkiem H. Himmlera.

Ilustracja 5. Hitler jako kanclerz III Rzeszy. Wikipedia

Ilustracja 6. Himmler jako dowódca SS w III Rzeszy. Wikipedia

Przykłady działań nazistowskich:

 1. tworzenie obozów koncentracyjnych dla przeciwników nowej władzy
 2. podporządkowanie władzy, a następnie likwidacja Kościoła
 3. pozbawienie praw obywatelskich ludności żydowskiej
 4. pogrom Żydów z 9 na 10 listopada 1938 r. – tzw. noc kryształowa.
 5. wyeliminowanie ze społeczeństwa osób niepełnosprawnych.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 173 – 174 – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przykłady działań nazistów. Wyjaśnij co się wydarzyło w styczniu 1933 r.
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu przykłady działań nazistów.