Omawiamy sytuację polityczną w Niemczech po I wojnie światowe

Temat: Omawiamy sytuację polityczną w Niemczech po I wojnie światowej.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności powstania nazizmu w Niemczech.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam sytuację Niemiec po I wojnie światowej.
 2. Omawiam wybrane wydarzenia związane z przejęciem władzy przez nazistów.
 3. Wiem kim był Adolf Hitler.

Po zakończeniu I wojny światowej sytuacja gospodarcza była tragiczna, dlatego też społeczeństwo było podatne na radykalne hasła. Pogłębiało się niezadowolenie Niemców z postanowień traktatu wersalskiego. Narodził się wówczas narodowy socjalizm nazwany nazizmem. Ideologię tę propagował Adolf Hitler, przywódca narodowych socjalistów – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP).

Ilustracja 1. Adolf Hitler. Wikipedia

Ilustracja 2. Adolf Hitler. Wikipedia

Ilustracja 3. NSDAP. Wikipedia

W 1923 r. naziści zorganizowali pucz w Monachium, czyli nieudaną próbę przejęcia władzy. W rezultacie Hitler trafił do więzienia, co zwiększyło jego popularność. Sprzyjał temu kryzys gospodarczy i nieudolność demokratycznego rządu.

Ilustracja 4. Adolf Hitler – pucz w Monachium. Wikipedia

Ilustracja 5. Adolf Hitler – pucz w Monachium. Wikipedia

Główne założenia swojej ideologii Hitler przedstawił w książce pt. „ Mein kampf”.

Ilustracja 6. Adolf Hitler – Mein kampf. Wikipedia

Ilustracja 7. Adolf Hitler – Mein kampf. Wikipedia

Najważniejsze założenia:

 1. uznanie Niemców za rasę panów (nadludzi)
 2. szerzenie kultu wodza – fuhrera
 3. komunizm największym zagrożeniem
 4. antysemityzm – wrogość do Żydów
 5. niechęć do chrześcijaństwa

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172 – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przykłady założeń nazistów. Napisz krótką notatkę na temat Adolfa Hitlera.  Wyjaśnij skrót NSDAP
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu przykłady założeń nazistów. Napisz krótką notatkę na temat Adolfa Hitlera.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).