Omawiamy sytuację polityczną w Polsce za panowania ostatnich Jagiellonów

Temat: Omawiamy sytuację polityczną w Polsce za panowania ostatnich Jagiellonów.

Cele lekcji: Poznasz i opiszesz najważniejsze zmiany w dziedzinie polityki ostatnich Jagiellonów.

Kryteria sukcesu:

  • Wymieniam i opisuję zmiany w polityce wewnętrznej ostatnich Jagiellonów.
  • Charakteryzuję politykę zagraniczną Jagiellonów.

Kazimierz Jagiellończyk:

Ilustracja ½ Kazimierz Jagiellończyk – Odzyskanie Pomorza. Wikipedia

Wydarzenie:

  • 1466 r. – Polska po wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami odzyskała Pomorze Gdańskie.

Zygmunt Stary:

Ilustracja ¾ Zygmunt Stary – Hołd pruski. Wikipedia

Wydarzenie:

  • 1525 r. – hołd pruski – były mistrz Zakonu Krzyżackiego – Albrecht Hohenzollern złożył hołd polskiemu królowi – Zygmuntowi Staremu, na rynku w Krakowie.

Zygmunt August

Ilustracja 5/6 Zygmunt August – Wojna o Inflanty. Wikipedia

Wydarzenie:

  • 1563 – wojna o Inflanty z Danią, Rosją i Szwecją.

Ilustracja 7. Polska Jagiellonów. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Napisz na czym polegała polityka ostatnich władców dynastii Jagiellonów.
  3. Naucz się tego tematu.