Omawiamy sytuację polityczną w ZSRS po I wojnie światowej – przyczyny powstania komunizmu

Klasa 7 – lekcja nr 1 dla uczniów z opiniami i uczniów cudzoziemskich.

Temat: Omawiamy sytuację polityczną w ZSRS po I wojnie światowej – przyczyny powstania komunizmu.

Kryteria sukcesu:

 1. Przypominam co się wydarzyło w 1917 r.
 2. Znam etapy przekształcania państwa.
 3. Wymieniam przykłady założeń politycznych Stalina.
 4. Wymieniam przykłady zbrodni komunistycznych.

Przypomnienie wiadomości.

Przypomnijmy: w listopadzie 1917 roku w głosowaniu powszechnym wybrano Zgromadzenie Konstytucyjne. Bolszewicy utworzyli rząd: Radę Komisarzy Ludowych z Włodzimierzem Iljiczem Leninem na czele i rozpoczęli „przekonywanie” do swojej władzy. Tak rozpoczęła się rewolucja w Rosji, która doprowadziła do obalenia władzy carskiej i przejęcia władzy przez bolszewików.

Wojna domowa zakończyła się sukcesem bolszewików. Rozpoczęto również działania mające na celu odzyskiwanie terytoriów, które odłączyły się od Imperium Rosyjskiego po upadku władzy carskiej.

Etapy przekształcania państwa:

 1. do 1917 r. Rosja Carska
 2. 1917 r. – rewolucja bolszewicka
 3. 1917 – 1922 – Rosja Radziecka
 4. 1922 – ZSRS (wcześniej obowiązywała nazwa ZSRR ).

Po śmierci Lenina w 1924 roku Stalin stopniowo przejmował władzę.

Główne założenia polityki Stalina:

 1. wielka czystka –  wymordowanie wszystkich dawnych przywódców bolszewickich
 2. kult jednostki – podkreślanie zasług przywódcy
 3. wszystko podporządkowane władzy państwowej
 4. wychowywanie w duchu komunizmu
 5. propaganda
 6. komunizm wojenny – państwo przejęło większą część gospodarki
 7. kolektywizacja rolnictwa – produkcja rolna w gospodarstwach państwowych
 8. gospodarka planowa – przygotowywanie kilkuletnich planów rozwoju.

System komunistyczny od początku miał charakter zbrodniczy. Doszło do wielu zbrodni komunistycznych: tworzono łagry – obozy pracy, odbierano ziemię chłopom, mordowano tysiące ludzi.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
 3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 200 – 204.
 4. Przepisz do zeszytu informacje z podanego materiału: główne założenia polityki Stalina.
 5. W zeszycie napisz krótką informację – (2 zdania) wyjaśniającą jaką funkcję pełnił Józef Stalin (podręcznik – str. 200).

Wykonana praca przez uczniów będzie sprawdzona przez nauczyciela po powrocie do szkoły.