Omawiamy sytuację polityczną w ZSRS po I wojnie światowej – przyczyny powstania komunizmu.

Klasa 7 – lekcja nr 1.

Temat: Omawiamy sytuację polityczną w ZSRS po I wojnie światowej – przyczyny powstania komunizmu.

Kryteria sukcesu:

 1. Przypominam co się wydarzyło w 1917 r..
 2. Znam etapy przekształcania państwa.
 3. Wyjaśniam kim był Józef Stalin.

Przypomnienie: w listopadzie 1917 roku w głosowaniu powszechnym wybrano Zgromadzenie Konstytucyjne. Ku zdziwieniu bolszewików w przeprowadzonych wyborach zdobyli oni tylko 25% głosów. Ponad 40% oddano na Partię Socjalistów Rewolucyjnych (eserów). Bolszewicy nie zamierzali jednak uznać tego faktu i kolejny raz przy pomocy marynarzy Floty Bałtyckiej rozpędzili ciało ustawodawcze. Lenin obrazowo to podsumował, stwierdzając, że skoro konstytuanta stanęła w poprzek rewolucji, należało ją zlikwidować. Bolszewicy utworzyli rząd: Radę Komisarzy Ludowych z Włodzimierzem Iljiczem Leninem na czele i rozpoczęli „przekonywanie” do swojej władzy. Pomocny w tym okazał się aparat terroru. Już pod koniec 1917 roku z inicjatywy Lenina powołana została Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, tzw. Czeka. Na jej czele stał bliski współpracownik Lenina, wcześniej jeden z przywódców SDKPiL Feliks Dzierżyński.

Wojna domowa zakończyła się sukcesem bolszewików. Rozpoczęto również działania mające na celu odzyskiwanie terytoriów, które odłączyły się od Imperium Rosyjskiego po upadku władzy carskiej.

Etapy przekształcania państwa:

 1. do 1917 r. Rosja Carska
 2. 1917 r. – rewolucja bolszewicka
 3. 1917 – 1922 – Rosja Radziecka
 4. 1922 – ZSRS (wcześniej obowiązywała nazwa ZSRR ).

Po śmierci Lenina w 1924 roku Stalin stopniowo przejmował władzę.

Józef Stalin

Był sowieckim dyktatorem, z pochodzenia Gruzinem. W kolejnych latach rozprawił się z konkurencją, przejmując całkowitą władzę w państwie. Czas jego rządów określany jest jako epoka stalinizmu, który oparty był na masowym terrorze.

Ilustracja 2. Józef Stalin.Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 173 – 174 – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu etapy przekształcenia państwa i krótką notatkę na temat Stalina.
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy –  Napisz krótką notatkę na temat Stalina.