Omawiamy sytuację polityczną w ZSRS po I wojnie światowej

Temat: Omawiamy sytuację polityczną w ZSRS po I wojnie światowej.

Cel lekcji: Poznasz najważniejsze założenia polityki Stalina.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam kim był Józef Stalin.
  2. Wymieniam przykłady założeń politycznych Stalina.
  3. Wymieniam przykłady zbrodni komunistycznych.

Po śmierci Lenina w 1924 roku Józef Stalin stopniowo przejmował władzę w ZSRS.

Ilustracja 1. Józef Stalin. Wikipedia

Józef Stalin był sowieckim dyktatorem. Właściwie nazywał się Josif Dżugaszwili i pochodził z Gruzji.

Ilustracja2. Józef Stalin. Wikipedia

Za jego rządów w państwie panował krwawy terror.

Ilustracja 3. ZSRS. Wikipedia

Główne założenia polityki Stalina:

System komunistyczny od początku miał charakter zbrodniczy.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut

  • Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  • Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 178 – 182 – 8 minut
  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przykłady założeń polityki Stalina. Wypisz przykłady zbrodni komunistycznych do 1939 r.
  • Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu przykłady założeń polityki Stalina. Napisz 4 zdania wyjaśniające kim był Józef Stalin.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).