Omawiamy sytuację polityczną we Włoszech po I wojnie światowej

Temat: Omawiamy sytuację polityczną we Włoszech po I wojnie światowej.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności powstania faszyzmu we Włoszech.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam sytuację Włoch po I wojnie światowej.
 2. Omawiam wybrane wydarzenia związane z przejęciem władzy przez faszystów.
 3. Wiem kim był Benito Mussolini.
 4. Wyjaśniam co to były traktaty laterańskie.

Po I wojnie światowej w wielu państwach europejskich występował kryzys gospodarczy i polityczny. Poparcie zyskiwały hasła propagujące rządy dyktatorskie. Zaczęły powstawać partie o charakterze wodzowskim. Pierwszym państwem, w którym znaczące wpływy zdobyli nacjonaliści były Włochy. Sprzyjało temu niezadowolenie społeczeństwa wynikające z:

 1. wyników I wojny światowej
 2. kryzysu gospodarczego
 3. dużego bezrobocia

W 1919 r. powstały Związki Włoskich Kombatantów (fasces), przekształcone w Narodową Partię Faszystowską.

Ilustracja 1. Fasces. Wikipedia

 Na jej czele stanął Benito Mussolini.

Ilustracja 2. Benito Mussolini. Wikipedia

Zbrojne oddziały faszystów nazywano „czarnymi koszulami”.

Ilustracja 3. Czarne koszule. Wikipedia

W 1922 r. doszło we Włoszech do zamachu stanu. Oddziały faszystowskie przeprowadziły tzw. „ marsz na Rzym”. Premierem został Benito Mussolini.

Ilustracja 4. Marsz na Rzym. Wikipedia

Ilustracja 5. Marsz na Rzym. Wikipedia

Ilustracja 6. Marsz na Rzym. Wikipedia

Nową politykę określało hasło: „Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu”. Rządy faszystów opierały się na kulcie państwa i wodza. Wszystkie warstwy społeczeństwa współpracować miały ze sobą w ramach korporacji, czyli zrzeszenia.

W 1929 r. Mussolini zawarł z papieżem Piusem XI układ pod nazwą: traktaty laterańskie, na mocy którego powstało państwo Watykan, a katolicyzm stał się religią panującą we Włoszech.

Ilustracja 7. Traktaty Laterańskie. Wikipedia

Ilustracja 8. Traktaty Laterańskie. Wikipedia

Ilustracja 9. Traktaty Laterańskie. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str192 – 193– 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu zmiany we Włoszech po I wojnie, wyjaśnij kim był Benito Mussolini, wyjaśnij co to były traktaty laterańskie.
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – wyjaśnij kim był Benito Mussolini, wyjaśnij co to były traktaty laterańskie.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).