Omawiamy sytuację w Polsce za panowania Bolesława Krzywoustego

Temat: Omawiamy sytuację w Polsce za panowania Bolesława Krzywoustego.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności konfliktu z Niemcami.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam, w jaki sposób Bolesław Krzywousty przejął władzę w Polsce.
 2. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1109 r.

Po ucieczce z kraju Bolesława Śmiałego, panowanie w Polsce przejął jego młodszy brat Władysław Herman.

Ilustracja 1. Władysław Herman. Wikipedia

Nowy władca nie wykazywał ambicji o ponowne uzyskanie korony królewskiej. W okresie jego rządów silną pozycję w państwie uzyskał palatyn – najwyższy urzędnik państwowy, zastępujący władcę w sądownictwie i wojskowości. Był nim Sieciech.

Ilustracja 2. Sieciech. Wikipedia

Przeciwko władzy sprawowanej przez Sieciecha wystąpili synowie Władysława Hermana: Bolesław Krzywousty i jego przyrodni brat Zbigniew.

Ilustracja 3. Bolesław Krzywousty. Wikipedia

Ilustracja 4. Zbigniew. Wikipedia

Doprowadzili oni do wygnania z kraju Sieciecha.

Po śmierci Władysława Hermana doszło do konfliktu między braćmi. Zbigniew musiał opuścić Polskę. Uzyskał on pomoc ze strony króla niemieckiego Henryka V, który postanowił wykorzystać osłabienie Polski.

Ilustracja 5. Henryk V. Wikipedia

W 1109 r. król Henryk V na czele wojsk niemieckich i czeskich dokonał najazdu na Polskę.

Ilustracja 6. Najazd na Polskę. Wikipedia

Do najważniejszej bitwy doszło pod Głogowem.

Ilustracja 7. Bitwa pod Głogowem. Wikipedia

Ilustracja 8. Bitwa pod Głogowem. Wikipedia

Ilustracja 9. Bitwa pod Głogowem. Wikipedia

Po zwycięskiej bitwie, odziały niemieckie i czeskie wycofały się z Polski. Walki o Głogów opisał kronikarz Gall Anonim.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 179-180. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz pisemnie na pytania:

 • Kto przejął władzę w Polsce po śmierci Kazimierza Odnowiciela?
 • Wyjaśnij co się wydarzyło w 1076 r?
 • Dlaczego doszło do konfliktu między władcą, a biskupem Krakowa?
 • Co się stało z władcą?
 • Kim był Władysław Herman?
 • Kim był palatyn?
 • Jak się nazywali synowie Władysława Hermana?
 • Co się wydarzyło w 1109 r?
 • Kto został władcą Polski po wydarzeniach w 1109 r?

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: : Odpowiedz pisemnie na pytania:

 • Kto przejął władzę w Polsce po śmierci Kazimierza Odnowiciela?
 • Wyjaśnij co się wydarzyło w 1076 r?
 • Jak się nazywał biskup Krakowa, który miał konflikt z władcą?
 • Kto przejął władzę w Polsce po ucieczce Bolesława Śmiałego z kraju?
 • Jak się nazywali synowie Władysława Hermana?
 • Gdzie doszło do słynnej bitwy polsko – niemieckiej w 1109 r?
 • Kto został władcą Polski po wydarzeniach w 1109 r?
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).