Omawiamy sytuację w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku

Temat: Omawiamy sytuację w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku.

Cele lekcji: Poznasz sytuację polityczną Stanów Zjednoczonych w XIX w.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam wybrane wydarzenia dotyczące sytuacji politycznej Stanów Zjednoczonych XIX wieku.
 2. Wyjaśniam przyczyny, przebieg i skutki wojny secesyjnej.
 3. Wyjaśniam pojęcia: secesja, abolicjonizm, Unia, Konfederacja, niewolnik.
 4. Wymieniam osoby, które zaangażowały się w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone w XIX wieku były jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie. Dzieliły się na dwie strefy: Północ i Południe. Mieszkańców dzieliła kwestia niewolnictwa.

Pozycja zwolenników niewolnictwa była w Stanach Zjednoczonych silna. Abolicjoniści, czyli członkowie ruchu opowiadającego się za zniesieniem niewolnictwa, wskazując na barbarzyński charakter tego zjawiska i nieludzkie traktowanie pracowników plantacji. Niewolnicy byli pozbawieni wszelkich praw.  

Zwycięstwo Abrahama Lincolna w wyborach prezydenckich w 1860 roku przeraziło mieszkańców stanów południowych. Widziano w nim ideowego przeciwnika niewolnictwa.

Ilustracja 1. Abraham Lincoln. Wikipedia

Tego wyboru nie zaakceptowały stany południowe, które postanowiły odłączyć się od Unii. W lutym 1861 roku sześć zbuntowanych stanów utworzyło Skonfederowane Stany Ameryki – potocznie nazywane Konfederacją. Takie odłączenie się nazywa się secesją.

 W latach 1861 – 1865 trwała wojna secesyna. Unia – Północ. Konfederacja – Południe.

W 1863 r. prezydent ogosił dekret o zniesieniu niewolnictwa. W tym samym roku odbya się bitwa pod Gettysburgiem, która zakończyła się klęską dla konfederatów. Wojska Unii stosowały również taktykę spalonej ziemi.Walki zakończyły się zwycięstwem Unii, co zapobiegło rozpadowi państwa. Znacznie osłabiona została pozycja Południa i zniesiono niewolnictwo.

Ilustracja 2. Wojna secesyjna. Wikipedia

Ilustracja 3. Wojna secesyjna. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 66-70. – 12 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie informacje na temat:
 4. 2 przyczyny wojny secesyjnej .
 5. W jakich latach trwała wojna secesyjna.
 6. Bitwy wojny secesyjnej.
 7. 2 skutki wojny secesyjnej.
 8. Wyjaśnij pojęcia podane w kryteriach (wszystkie wyjaśnione są w powyższej treści materiału )
 9. Kim był Abraham Lincoln. – 14 minut.
 10. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 11. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.