Omawiamy udział obywateli w życiu publicznym

Temat: Omawiamy udział obywateli w życiu publicznym.

Cel lekcji: Poznasz przykłady działań obywateli w życiu publicznym.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam pojęcie: partycypacja.
  2. Podaję przykłady aktywności obywatelskiej na rzecz społeczności lokalnej.

Partycypacja to uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Współczesne demokracje przedstawicielskie oparte są na wzajemnych relacjach między społeczeństwem obywatelskim (świadomymi swoich praw i obowiązków obywatelami) a wybranymi przez nich przedstawicielami, którzy podejmują decyzje w imieniu społeczeństwa.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form partycypacji w życiu publicznym jest udział w wyborach. Obywatele w państwach demokratycznych mają możliwość wyboru swoich przedstawicieli, kreowania parlamentu oraz wyboru władzy wykonawczej, czyli najczęściej prezydenta. Prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom.

Bardzo ważnymi formami partycypacji obywateli w życiu publicznym są również referenda i plebiscyty.

Osoby zaangażowane w działalność społeczną, usprawniają funkcjonowanie społeczności lokalnej.

Przykłady działań obywateli w życiu publicznym:

  1. Wybudowanie ścieżki rowerowej
  2. Wybudowanie siłowni i placu zabaw
  3. Zamontowanie na jezdni progów zwalniających
  4. Organizowanie zajęć różnego typu  w Miejskim Ośrodku Kultury
  5. Dbanie o zabytki