Omawiamy warunki asertywności

Temat: Omawiamy warunki asertywności.

Cele lekcji: Poznasz cechy postawy asertywnej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam pojęcie asertywności i rozpoznaję postawy asertywne oraz postawy uległości, agresji i manipulacji.
  2. Wyjaśniam warunki asertywności.
  3. Podaję przykłady sytuacji, w których młody człowiek powinien zachować się asertywnie [zachować dystans, sprzeciwić się].

Asertywność to postawa polegająca na szczerym wypowiadaniu własnego zdania i podtrzymaniu przyjaznych relacji z drugą stroną. To respektowanie praw własnych i innych osób.

Asertywność jest przeciwieństwem uległości, agresji i manipulacji.

Warunki asertywności:

Ćwiczenie 1.

Przyporządkuj określenia do właściwej tabeli.

Ćwiczenie 2.

Napisz, czy potrafisz być asertywny wobec:

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wykonaj pisemnie ćwiczenia z podręcznika: 1, 3, 6,7.