Omawiamy warunki życia pierwszych ludzi

Temat: Omawiamy warunki życia pierwszych ludzi.

Cele lekcji: Poznasz warunki życia pierwszych ludzi.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem, kiedy, gdzie pojawili się przodkowie człowieka i wyjaśniam termin prehistoria.
 2.  Znam różnice między koczowniczym a osiadłym trybem życia.
 3. Znam skutki osiadłego trybu życia.

Najdawniejsze dzieje człowieka, aż do czasu wynalezienia pisma około 4000 lat p.n.e. nazywamy prehistorią. To najdłuższy okres w dziejach ludzkości, który obejmuje wiele milionów lat.

Praludzie żyli w gromadach na tyle licznych, aby ich członkowie mogli razem bronić się przed drapieżnikami i zdobywać pożywienie. Takie grupy nie mogły być jednak zbyt duże, żeby za szybko nie wyczerpać żywności znajdującej się w najbliższym otoczeniu. Mimo to nasi przodkowie musieli i tak regularnie przemieszczać się w poszukiwaniu zwierzyny i miejsc, w których sezonowo dojrzewały rośliny. Ponieważ często wędrowali, wystarczały im naturalne schronienia. Wykorzystywali jamy powstałe po upadku drzew, groty oraz jaskinie. Kiedy robiło się zimno, wznosili proste schronienia z gałęzi, kijów, kości, skór i liści.

Człowiek na ziemi pojawił się około 4 mln lat temu w Aryce – Australopitek, a człowiek rozumny około 200 tys. lat temu – Homo Sapiens.

Ilustracja 1. Wędrówki przodków człowieka. Wikipedia

Koczowniczy i osiadły tryb życia.

  Ilustracja 2. Koczowniczy i osiadły tryb życia. Wikipedia

Zajęcia ludzi pierwotnych.

Ilustracja 3.4.Zajęcia ludzi pierwotnych Wikipedia

Ilustracja 5. Rysunek naskalny. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 3. Co to jest prehistoria?
 4. Kiedy i gdzie pojawił się człowiek na ziemi?
 5. Podaj różnice między koczowniczym, a osiadłym trybem życia?
 6. Wymień 4 skutki osiadłego trybu życia.
 7. Wymień nazwy  epok prehistorycznych.
 8. Naucz się tego tematu.