Omawiamy warunki życia w Egipcie faraonów.

Temat: Omawiamy warunki życia w Egipcie faraonów.

Cele lekcji: Poznasz warunki życia w Egipcie.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem, kiedy i gdzie powstał starożytny Egipt.
 2. Wyjaśniam strukturę społeczną w starożytnym Egipcie.
 3. Wymieniam wybrane osiągnięcia cywilizacji egipskiej.
 4. Wyjaśniam pojęcia: politeizm, sfinks, piramida i wymieniam wybrane bóstwa Egipcjan

Wprowadzenie.

Państwo egipskie powstało ok. 3000 p.n.e, w północnej części Afryki.

Powstanie cywilizacji starożytnego Egiptu było ściśle związane z rzeką Nil. Dolina Nilu doskonale nadawała się do zasiedlenia. Ludzie zamieszkiwali długi, wąski pas urodzajnej ziemi wzdłuż rzeki oraz jej deltę – trójkątny obszar przy ujściu Nilu do morza. Na południe od delty deszcz był rzadkością, dlatego rolnictwo egipskie opierało się niemal wyłącznie na wylewach Nilu. Rozbudowana sieć kanałów odprowadzała wodę do bardziej oddalonych pól.

Ze względu na swoje położenie geograficzne Egipt przez wiele wieków nie był narażony na najazdy z zewnątrz. Chroniły go z dwóch stron pustynie, od południa katarakty, czyli naturalne progi wodne na Nilu, a od północy Morze Śródziemne i bagnista, pozbawiona portów delta.

Ludność Egiptu dzieliła się na kilka grup, tworząc piramidę społeczną.

 • Na czele państwa stał faraon, posiadając nieograniczoną władzę. Ustanawiał on prawa, był głównym sędzią i kapłanem oraz zwierzchnikiem wojska.
 • Kapłani sprawowali funkcje religijne. Byli najlepiej wykształconą grupą społeczną.
 • Urzędnicy potrafili czytać i pisać.
 • Rzemieślnicy wytwarzali narzędzia.
 • Żołnierze bronili Egiptu, uczestniczyli w wyprawach wojennych.
 • Chłopi zajmowali się uprawą ziemi.
 • Niewolnicy nie mieli praw, byli całkowicie zależni od swoich panów.

Egipcjanie stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację i dokonali wielu odkryć i wynalazków.

Pojęcia:

Sfinks to ogromny posąg z ciałem lwa i głową ludzką.

Politeizm – wiara w wielu bogów.

Piramida – grobowiec faraona.

Starożytni Egipcjanie wyznawali politeizm, czyli wielobóstwo. Oddawali cześć Ozyrysowi – bóg zmarłych, Re – bóg słońce.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
  • wyjaśnij pojęcia z 4 kryterium.
  • Kiedy i gdzie powstał Egipt?
  • Kto stał na czele Egiptu?
  • Kto w Egipcie nie miał żadnych praw?
  • Podaj 4 przykłady osiągnięć Egipcjan.
  • Nad jaką rzeką powstał Egipt?
 3. Naucz się tego tematu.