Omawiamy wybrane skutki I wojny światowej

Temat: Omawiamy wybrane skutki I wojny światowej.

Cel lekcji: Poznasz wybrane skutki I wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam datę 11.11.1918 r.
 2. Wymieniam i wyjaśniam wybrane skutki I wojny światowej.

11 listopada 1918 r. został podpisany układ rozejmowy pomiędzy Cesarstwem Niemieckim, a Ententą, w Compiegne (Francja) – zakończenie I wojny światowej.

Ilustracja 1. Układ w Compiegne. Wikipedia

Ilustracja 2. Układ w Compiegne. Wikipedia

W wyniku podjętych ustaleń traktatu wersalskiego został określony nowy porządek w Europie.

Ilustracja 3. Traktat wersalski. Wikipedia

Skutki I wojny światowej:

 1. straty ludnościowe

Ilustracja 4. Straty ludnościowe. Wikipedia

 • straty materialne
 • zmiana granic wielu państw europejskich
 • odzyskanie niepodległości przez Polskę
 • powstanie nowych państw

Ilustracja 5. Europa po I wojnie. Wikipedia

 • likwidacja monarchii w Niemczech, Austrii i Rosji
 • obalenie caratu i przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji
 • Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię
 • Gdańsk i Kłajpeda stały się Wolnymi Miastami, pod patronatem Ligi Narodów