Omawiamy wybrane wydarzenia dotyczące rewolucji we Francji – określamy skutki

Klasa VI – lekcja nr 5

Temat lekcji: Omawiamy wybrane wydarzenia dotyczące rewolucji we Francji – określamy skutki.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia związane z przebiegiem rewolucji we Francji.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie Deklaracji praw człowieka i obywatela.
  2. Wymieniam znaczenie monarchii konstytucyjnej.
  3. Wyjaśniam 2 skutki rewolucji.

Wprowadzenie do tematu.

Ilustracja nr 1. Zdobycie Bastylii. Wikipedia

14 lipca 1789 r. lud Paryża zaatakował i zdobył Bastylię. To wydarzenie rozpoczęło Wielką Rewolucję Francuską. W sierpniu 1789 r. Konstytuanta ( dawniej Zgromadzenie Narodowe ) uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela.

Ilustracja nr 1. Deklaracja praw człowieka i obywatela. Wikipedia

Ilustracja nr 3. Konstytucja Francuska. Wikipedia.

We wrześniu 1789 r. została uchwalona konstytucja Francji, która gwarantowała obywatelom wszystkie prawa zapisane w Deklaracji. Wówczas Francja przekształciła się w monarchię konstytucyjną. Na czele państwa stał król, ale nie miał już władzy absolutnej.

Polecenia dla uczniów do wykonania🙁 Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie -3 minuty
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 5 minut
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 187 – 188 -7 minut
  4. W zeszycie wypisz postanowienia Deklaracji, uwzględniając tekst źródłowy – 15 minut
  5. W zeszycie napisz na czym polegał trójpodział władzy na mocy konstytucji – 2 minuty.

Prześlij odpowiedzi w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego