Omawiamy wybrane wydarzenia I wojny światowej na froncie wschodnim

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia I wojny światowej na froncie wschodnim.

Cel lekcji: Poznasz wybrane wydarzenia  na froncie wschodnim.

Kryteria sukcesu:

  1. Pokazuję na mapie linie frontów.
  2. Wyjaśniam co to jest wojna manewrowa i ofensywa.
  3. Znam daty i skutki bitew: pod Tannenbergiem i pod Gorlicami.

Mapa Europy podczas I wojny światowej – linie frontów.


Ilustracja 1. Europa podczas I wojny światowej. Wikipedia

Wojna manewrowa.

Wojna manewrowa polegała na wprowadzeniu manewrów, podczas których wojska się przemieszczały. Dawało to możliwość zaatakowania przeciwnika.

Ofensywa.

Ofensywa to na tarcie wojsk.

Bitwy.

W sierpniu 1914 r. doszło do bitwy pod Tannenbergiem.

Ilustracja 2. Bitwa pod Tannenbergiem. Wikipedia

Ilustracja 3. Bitwa pod Tannenbergiem. Wikipedia

Ilustracja 4. Bitwa pod Tannenbergiem. Wikipedia

W 1915 r. rozegrana została bitwa pod Gorlicami – wojska rosyjskie zostały zepchnięte na wschód.

Ilustracja 5. Bitwa pod Gorlicami. Wikipedia

Ilustracja 6. Bitwa pod Gorlicami. Wikipedia

Ilustracja 7. Bitwa pod Gorlicami. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 143 – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy. Wypisz do zeszytu daty bitew i ich skutki oraz wyjaśnienie kryterium b. Jaka miejscowość współcześnie odpowiada Tannenbergowi.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wypisz do zeszytu daty bitew i ich skutki oraz wyjaśnienie co to jest wojna manewrowa i ofensywa.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).