Omawiamy wybrane wydarzenia w PRL w latach 1968–1969

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia w PRL w latach 1968–1969.

Cel lekcji: Poznasz skutki polityki wewnętrznej i zewnętrznej PRL za rządów Gomułki.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam wydarzenia Marca 1968 r. – podaję ich przyczyny i skutki.
  2. Opowiadam o tworzeniu się w PRL opozycji.

Kolejny kryzys polityczny w okresie władzy sprawowanej przez W. Gomułkę był spowodowany żywą reakcją publiczności podczas przedstawienia „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.

Ilustracja 1. Dziady w reżyserii Dejmka. Wikipedia

Ilustracja 2. Dziady w reżyserii Dejmka. Wikipedia

 Dochodziło wówczas do antysowieckich wystąpień. Wybrane fragmenty utożsamiano z rzeczywistością. Władze komunistyczne zabroniły dalszego wystawiania sztuki, co doprowadziło do kolejnych protestów.

Ilustracja 3. Marzec 1968. Wikipedia

Ilustracja 4. Marzec 1968. Wikipedia

Ilustracja 5. Marzec 1968. Wikipedia

8 marca 1968 r. studenci zorganizowali demonstrację, przeciwko której zostały skierowane oddziały ZOMO. Władze aresztowały protestujących.

Ilustracja 6. Marzec 1968. Wikipedia

W mediach wydarzenia marcowe przedstawiciele władz ukazywali jako spisek synów odsuniętych od władzy przywódców partyjnych, pochodzenia żydowskiego. Była to antysemicka nagonka, która w efekcie końcowym doprowadziła do wyjazdu z Polski tysięcy osób żydowskiego pochodzenia.

Ilustracja 7. Marzec 1968. Wikipedia

W latach 60 – tych część działaczy komunistycznych, którzy byli zwolennikami reform politycznych i ekonomicznych, zaczęła tworzyć opozycję. Środowisko to nazywano rewizjonistami, a ich przeciwników dogmatykami. Wśród liderów byli: Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Michnik. Określano ich mianem komandosów.

Ilustracja 8.Opozycja lat 60. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 187 – 189 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.