Omawiamy wybrane wydarzenia z przebiegu wojny z Turcją

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia z przebiegu wojny z Turcją.

Cel lekcji: Poznasz przebieg wybranych wydarzeń podczas wojny z Turcją.

Kryteria sukcesu:

 1. Pokazuję na mapie Imperium Osmańskie.
 2. Wymieniam przyczyny wojny z Turcją.
 3. Wiem kim był Jan III Sobieski.
 4. Wyjaśniam pojęcia: odsiecz, husaria, wielki wezyr, sułtan.  
 5. Wiem co się wydarzyło w 1683 r.

Rzeczpospolita XVII wieku.

Ilustracja 1. Rzeczpospolita XVII wieku. Wikipedia

WXVII wieku Rzeczypospolitej zagrażała również Turcja na czele której stał sułtan. Natomiast armią dowodził wielki wezyr.

W 1683 r. armia turecka dotarła do Austrii i zaczęła oblegać Wiedeń. Cesarz Austrii zwrócił się o pomoc do władców innych państw europejskich.

Ilustracja 2. Król Jan III Sobieski. Wikipedia

Wówczas królem Polski był Jan III Sobieski.

Wyruszył on z odsieczą – zbrojną pomocą, stojąc na czele polskiej husarii – ciężkiej jazdy konnej.

Ilustracja 3. Husaria polska XVII wieku. Wikipedia

Ilustracja 4. Husaria polska XVII wieku. Wikipedia

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski odniósł pod Wiedniem zwycięstwo – viktoria, pokonując armię turecką.

Ilustracja 5. Odsiecz wiedeńska. Wikipedia

Ilustracja 6. Odsiecz wiedeńska. Wikipedia

Potęga turecka została złamana, a Wiedeń i Europa ochronione przed ich ekspansją.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 148. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Napisz notatkę na temat króla Jana III Sobieskiego z podkreśleniem odsieczy wiedeńskiej. Wyjaśnij pojęcia z kryterium d. Wyjaśnij datę 12.09.1683 r.
 4. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wyjaśnij pojęcia z kryterium d. Wyjaśnij datę 12.09.1683 r. Napisz kilka zdań na temat króla Jana III Sobieskiego.
 5. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 6. Naucz się tego tematu.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).