Omawiamy wybrane wydarzenia z realizacji polityki okupacyjnej III Rzeszy – atak na ZSRS.

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia z realizacji polityki okupacyjnej III Rzeszy – atak   na ZSRS.

Cele lekcji: Poznasz wybrane etapy wydarzeń z realizacji polityki okupacyjnej III Rzeszy.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: plan „Barbarossa”, Wielka Wojna Ojczyźniana.
  2. Znam datę: agresji Niemiec na ZSRS (22 VI 1941).
  3. Wymieniam przyczyny i skutki napaści Niemiec na ZSRS.
  4. Wyjaśniam, jakie czynniki spowodowały klęskę ofensywy niemieckiej na Moskwę w 1941 r.

Współpraca Niemiec z ZSRS zakończyła się 22 czerwca 1941 r., kiedy nastąpił atak Niemiec na terytorium ZSRS, w ramach realizacji planu „Barbarossa”. Pierwszy etap był pasmem sukcesów Niemców, którym udało się dotrzeć do Moskwy.

Ilustracja ¼ Atak Niemców na ZSRS. Wikipedia

Stalin dążył do obudzenia nastrojów patriotycznych, dlatego konflikt ten określił jako Wielka Wojna Ojczyźniana.

Przyczyny ataku Niemiec na ZSRS:

  1. realizacja nazistowskiego planu podboju Europy Wschodniej
  2. obawa Niemców przed atakiem Stalina.

Skutki ataku Niemiec na ZSRS:

  1. prowadzenie przez Niemcy wojny na dwóch frontach
  2. możliwość zawarcia sojuszu między ZSRS, a aliantami.

Sytuację wojsk niemieckich pogarszały warunki atmosferyczne: błoto jesienią i sroga zima.

Ilustracja 5/6 Atak Niemców na ZSRS. Wikipedia

Największe bitwy to:

  1. Leningrad – od września 1941 r. do stycznia 1944 r.

Ilustracja 7/8 Atak Niemców na ZSRS – Leningrad. Wikipedia

  • Stalingrad  – od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 r.

Ilustracja 9/10 Atak Niemców na ZSRS – Stalingrad.  Wikipedia