Omawiamy wybrane wydarzenia związane z działalnością Legionów Polskich

Klasa VI – Lekcja 12

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia związane z działalnością Legionów Polskich.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia związane z historią Legionów Polskich.

Kryteria sukcesu:

  1. Podaję przykłady działań żołnierzy Legionów Polskich.
  2. Wiem, gdzie i dlaczego skierowani zostali żołnierze polscy na San Domingo.

Materiał wprowadzający.

Żołnierze Legionów Polskich stoczyli wiele bitew na terenie Włoch. Zginęło wówczas wielu polskich żołnierzy. Dalej zgłaszali się ochotnicy, ale w szeregach legionistów pojawił się lęk, zwątpienie i rezygnacja czy uda się osiągnąć główny cel. Po zawarciu przez Francję pokoju z Austrią i Rosją, część legionistów została skierowana na wyspę San Domingo, w celu walki z tamtejszą ludnością – stłumienie powstania antyfrancuskiego.

Ilustracja nr 1. Legiony Polskie na San Domingo. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 2. Legiony Polskie walczące na San Domingo. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 22 minuty)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku – 205 – 6 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi do pytań:- 8 minut
  5. W jakim celu polscy żołnierze zostali wysłani na San Domingo ?
  6. Podaj przykłady miejsc, gdzie walczyli polscy legioniści.
  7. Jaką nazwę obecnie nosi wyspa San Domingo ?
  8. Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – wykonane ćwiczenia w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego.