Omawiamy wybrane wydarzenia związane z działalnością Legionów Polskich

Klasa VI – Lekcja 12

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia związane z działalnością Legionów Polskich.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia związane z historią Legionów Polskich.

Kryteria sukcesu:

 1. Podaję przykłady działań żołnierzy Legionów Polskich.
 2. Wiem, gdzie i dlaczego skierowani zostali żołnierze polscy na San Domingo.

Materiał wprowadzający.

Żołnierze Legionów Polskich stoczyli wiele bitew na terenie Włoch. Zginęło wówczas wielu polskich żołnierzy. Dalej zgłaszali się ochotnicy, ale w szeregach legionistów pojawił się lęk, zwątpienie i rezygnacja czy uda się osiągnąć główny cel. Po zawarciu przez Francję pokoju z Austrią i Rosją, część legionistów została skierowana na wyspę San Domingo.

Ilustracja nr 1. Legiony Polskie na San Domingo. Domena publiczna.pl

Ilustracja nr 2. Legiony Polskie walczące na San Domingo. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 20 minut)

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
 3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku – 6 minut.
 4. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi do pytań: – 6 minut
 5. Przypomnij jaki był cel utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.
 6. W jakim celu polscy żołnierze zostali wysłani na San Domingo ?
 7. Polscy legioniści byli zadowoleni  z prowadzonej walki ?
 8. Jaką nazwę obecnie nosi wyspa San Domingo ?
 9. Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – wykonane ćwiczenia w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego.