Omawiamy wybrane wydarzenia związane z kapitulacją Niemiec

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia związane z kapitulacją Niemiec.

Cele lekcji: Poznasz wybrane wydarzenia związane z kapitulacją Niemiec.

Kryteria sukcesu:

 1. Znam daty: konferencji w Teheranie, Jałcie, Poczdamie, i wybrane postanowienia.
 2.  Wyjaśniam znaczenie terminu: ład jałtański.

Najbardziej widocznym efektem współpracy koalicji antyhitlerowskiej były konferencje, na których Wielka Trójka podejmowała bieżące decyzje, a także te dotyczące uporządkowania powojennego świata.

Konferencja w Teheranie odbyła się od 28 XI–1 XII 1943 r. Wybrane postanowienia:

 1. konieczność prowadzenia dalszej walki z Niemcami
 2. konieczność utworzenia drugiego frontu w Europie Zachodniej
 3. terytorium Niemiec ma być pod okupacją wojsk sprzymierzonych.

Konferencja w Jałcie odbyła się  od 4 II–11 II 1945 r. Wybrane postanowienia:

 1. ustalenie wschodniej granicy Polski wzdłuż linii Curzona
 2. przesunięcie granicy państwa polskiego na zachód
 3. konieczność utworzenia nowej organizacji międzynarodowej.

Konferencja w Poczdamie odbyła się  od 17 VII–2 VIII 1945 r. Wybrane postanowienia:

 1. podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne
 2. wysiedlenie Niemców z terenów wcześniej przez nich okupowanych
 3. określenie zachodniej i północnej granicy państwa polskiego.

Dokonany na konferencji podział świata przetrwał prawie pól wieku i został określony jako ład jałtański.