Omawiamy wybrane wydarzenia związane z kształtowaniem II Rzeczypospolitej

Klasa VII A – lekcja nr 7 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemców

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia związane z kształtowaniem II Rzeczypospolitej.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia związane z kształtowaniem  II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam wybrane wydarzenia związane z kształtowaniem II RP – problemy.
  2. Wyjaśniam co się wydarzyło 26 stycznia 1919 r. , 20 lutego 1919 r,

17 marca 1919 r.

  • Wymieniam wybrane postanowienia konstytucji marcowej – 5.

Wprowadzenie do tematu:

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed społeczeństwem polskim w 1918 roku, było utworzenie centralnego ośrodka władzy, który zostanie uznany zarówno przez państwa zachodnie, jak i uzyska poparcie ugrupowań politycznych w kraju. Kolejną ważną kwestią było scalenie ziem należących wcześniej do trzech państw. Józef Piłsudski był zwolennikiem państwa, w którym lokalna administracja podlega władzom centralnym. Nie udało się również ujednolicić systemu prawnego.

Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzono 26 stycznia 1919 roku. Zgodnie z obowiązującym dekretem o ordynacji wyborczej mogli w nich brać udział wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, którzy ukończyli 21 rok życia – bez względu na płeć, wyznanie i narodowość. W rzeczywistości wybory przeprowadzono tylko na terenie Królestwa i Galicji Zachodniej. Na pozostałych obszarach, po ustaleniu ostatecznego kształtu politycznego, odbyły się wybory uzupełniające.

Ilustracja nr 1. Posiedzenie otwierające obrady Sejmu Ustawodawczego. Domena publiczna

W połowie 1919 roku sejm liczył 394 posłów: 36% parlamentarzystów reprezentowało Związek Ludowo‑Narodowy, 12% Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” i 15% Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” oraz 9% Polską Partię Socjalistyczną.

20 lutego 1919 r. Sejm ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję, która miała obowiązywać do momentu uchwalenia pełnej ustawy zasadniczej.

17 marca 1921 roku Sejm ustawodawczy uchwalił konstytucję marcową.

Ilustracja nr 2. Preambuła do konstytucji. Domena publiczna.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut)

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 3 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 5 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 235 – 236 – 12 minut
  4. Zapisz w zeszycie trzy daty wymienione w kryteriach i wyjaśnij, co się wówczas wydarzyło – 6 minut.
  5. Napisz w zeszycie 5 głównych postanowień konstytucji marcowej – 9 minut.
  6. Naucz się powyższego tematu.

Z tego tematu nie przesyłaj informacji zwrotnej.