Omawiamy wybrane wydarzenia związane z rozwojem gospodarczym II RP

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia związane z rozwojem gospodarczym II RP.

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady osiągnięć gospodarczych II RP.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kim był Eugeniusz Kwiatkowski i opowiadam o jego osiągnięciach.
 2. Opowiadam o budowie portu w Gdyni i o budowie COP – u.

Wprowadzenie do tematu:

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce występowała trudna sytuacja gospodarcza. Działania wojenne i walki o granice państwa przyniosły ogromne straty materialne. Należy również pamiętać o dużym zróżnicowaniu wynikającym z przynależności terytorialnej do poszczególnych państw zaborczych. Na ziemiach zaboru pruskiego istniała dobrze rozwinięta sieć kolejowa i drogowa, której brakowało w pozostałych zaborach. W zaborze pruskim większość ludności mieszkała w miastach, podczas gdy w Kongresówce i Galicji ponad 70%  żyło na wsi.

Ilustracja 1. II RP. Wikipedia

Osiągnięcia gospodarcze II RP.

Budowa portu w Gdyni.

Za formalny początek Portu Gdynia uznaje się datę 23 września 1922 roku. Głównym projektantem i budowniczym portu został inżynier Tadeusz Wenda. Na stanowisku tym pozostał do 1932 roku.

Ilustracja 2. Port w Gdyni. Wikipedia                                          

Ilustracja 3. Port w Gdyni. Wikipedia

Ilustracja 4. Port w Gdyni. Wikipedia

Olbrzymie zasługi dla rozwoju portu w Gdyni wniósł Eugeniusz Kwiatkowski, który jako minister przemysłu i handlu w latach 1926–1930 zdobył na budowę portu olbrzymie fundusze. Dzięki temu Gdynia szybko stała się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Rozwijała się też jako nowoczesne miasto.

Ilustracja 5. Eugeniusz Kwiatkowski. Wikipedia

Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Głównym jego twórcą był Eugeniusz Kwiatkowski. Centralny Okręg Przemysłowy (COP) powstał w latach 1936–1939.

Ilustracja 6. COP. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika  – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz na pytania:
 4. Z jakimi trudnościami zetknęli się Polacy po odzyskaniu niepodległości?
 5. Gdzie wybudowano port w II RP?
 6. Jak się nazywał główny inżynier odpowiedzialny za budowę portu?
 7. Co oznacza skrót COP?
 8. Jakie funkcje pełnił Eugeniusz Kwiatkowski?
 9. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Odpowiedz na pytania:
 10. Gdzie wybudowano port w II RP?
 11. Jak się nazywał główny inżynier odpowiedzialny za budowę portu?
 12. Co oznacza skrót COP?
 13. Jakie funkcje pełnił Eugeniusz Kwiatkowski?
 14. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 15. Naucz się tego tematu.
 16. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).