Omawiamy wybuch i przebieg Powstania Styczniowego

Temat: Omawiamy wybuch i przebieg Powstania Styczniowego.

Cele lekcji: Poznasz okoliczności wybuchu i przebiegu powstania.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kiedy wybuchło powstanie.
 2. Określam rolę dyktatorów i Rządu Narodowego.
 3. Wyjaśniam kim byli: Romuald Traugutt, ks. Stanisław Brzóska.
 4. Wyjaśniam kwestię uwłaszczenia chłopów.

Powstanie styczniowe wybuchło 22/23 stycznia 1863 r.

Ilustracja 1. Kucie kos. Wikipedia

Ilustracja 2. Powstańcze walki. Wikipedia

Ilustracja 3. Powstańcze walki. Wikipedia

Powstanie objęło obszar Królestwa Polskiego, Białoruś i Litwę. Polacy prowadzili przeciwko Rosjanom wojnę partyzancką.

Ilustracja 4. Godło powstańcze. Wikipedia       

Ilustracja 5. Pieczęć powstańcza. Wikipedia

Pierwszym dyktatorem powstania został Ludwik Mierosławski. Centralnym ośrodkiem władzy był Rząd Narodowy w Warszawie, który stanął na czele konspiracyjnego państwa polskiego. Powstańcy mieli własną pocztę, służbę dyplomatyczną i instytucje finansowe.

Ostatnim dyktatorem powstania był Romuald Traugutt.

Ilustracja 6. Romuald Traugutt. Wikipedia

Na Ziemi Łukowskiej oddziałami powstańczymi dowodził ks. Stanisław Brzóska.

Ilustracja 7. Stanisław Brzóska. Wikipedia

2 marca 1864 r. car Aleksander II wydał ukaz – akt prawny o uwłaszczeniu chłopów, co przyczyniło się do klęski powstania, ponieważ chłopi rezygnowali z walki.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 102-105. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi do kryteriów lekcji.
 5. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 6. Praca domowa:
 7. Działalność powstańcza ks. Stanisława Brzóski na Ziemi Łukowskiej. – uczniowie polscy.
 8. Życiorys Romualda Traugutta – głównie działalność powstańcza. – uczniowie cudzoziemscy.
 9. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).