Omawiamy wydarzenia Polskiego Października – określamy przyczyn

Temat: Omawiamy wydarzenia Polskiego Października – określamy przyczyny.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny Polskiego Października.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przemiany w Polsce po śmierci Stalina.
  2. Wyjaśniam kwestię sporów wewnętrznych w PZPR.
  3. Wyjaśniam kim byli puławianie i natolińczycy.
  4. Wiem kim był Władysław Gomułka.

Po śmierci Józefa Stalina w dalszym ciągu utrzymano w Polsce podstawowe założenia stalinizmu. Stopniowo jednak system ten ulegał powolnym przemianom. W Polsce zmiany te nazwano Polskim Październikiem.

Ilustracja 1. Polski Październik. Wikipedia

 Zaczęto odchodzić od rządów jednostki na rzecz władzy kolegialnej, czyli sprawowanej przez grupę osób. Zaczął rozwijać się przemysł lekki, a nie tylko ciężki. Od władzy odsunięto osoby najbardziej zaangażowane w stalinowskie represje. MBP zmieniono na MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zmniejszono cenzurę.

Spory wewnętrzne w partii sprzyjały krytyce stalinizmu.

Ilustracja 2. Polski Październik – krytyka stalinizmu. Wikipedia

W 1955 r. opublikowano wiersz Adama Ważyka pt. ”Poemat dla dorosłych”, którego treść krytykowała dotychczasowy system.

W PZPR doszło do wewnętrznych podziałów. Powstały dwie grupy:

  1. puławianie – zwolennicy utrzymania systemu socjalistycznego, ale z przeprowadzeniem reform.
  2. natolińczycy – zwolennicy kontynuacji dotychczasowej polityki.

W 1956 r. na I sekretarza PZPR został wybrany Władysław Gomułka, który zapowiadał przeprowadzenie reform w państwie.

Ilustracja 3. Władysław Gomułka – Polski Październik. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 182 – 183 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.