Omawiamy wydarzenia Polskiego Października – określamy skutki

Temat: Omawiamy wydarzenia Polskiego Października – określamy skutki

Cel lekcji: Poznasz skutki Polskiego Października.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki tych wydarzeń.
  2. Wiem kim był Władysław Gomułka.

Mianowanie Władysława Gomułki na I sekretarza KC PZPR społeczeństwo polskie przyjęło z entuzjazmem. Jednak był on zwolennikiem systemu, w którym przywódczą rolę odgrywała partia komunistyczna. Dlatego stopniowo zaczął wycofywać się z polityki demokratyzacji kraju.

Ilustracja 1. Polski Październik. Wikipedia

Ilustracja 2. Polski Październik. Wikipedia

Ilustracja 3. Polski Październik. Wikipedia

Ilustracja 4. Polski Październik. Wikipedia

Skutki Polskiego Października:

  1. częściowe uniezależnienie PRL od ZSRS.
  2. poprawa sytuacji gospodarczej.
  3. destalinizacja w Polsce.

Ilustracja 5. Polski Październik – Józef Cyrankiewicz. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 184 – 185 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.