Omawiamy wydarzenia związane z kształtowaniem granicy południowej i północnej Polski

Klasa VII – lekcja nr 4 dla osób z orzeczeniami i cudzoziemców

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z kształtowaniem granicy południowej i północnej Polski.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia związane z kształtowaniem południowej i północnej granicy II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam wybrane wydarzenia związane z kształtowaniem granicy północnej i południowej.
  2. Wyjaśniam określenie – Wolne Miasto Gdańsk.

Wprowadzenie do tematu:

Granica północna.

Północna część Polski w dużym stopniu zamieszkana była ludność niemiecką. W związku z tym wyniki przeprowadzonych plebiscytów – (głosowanie ludności )były niekorzystne dla Polaków. Wpływ na to miała niepewna sytuacja Polski (wojna z bolszewikami, nacisk Niemców ).

Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, Polsce przyznano wąski dostęp do morza – 140 km. Gdańsk stał się Wolnym Miastem, pod patronatem Ligi Narodów.

10 lutego 1920 r. odbyły się w Pucku zaślubiny Polski z morzem.

Ilustracja nr 1. Zaślubiny z morzem.

Granica południowa.

Z Czechosłowacją trwał konflikt o Śląsk Cieszyński. Wytyczona granica na Spiszu i Orawie nie była korzystna dla Polski. Okręg przemysłowy i około 120 tys. Polaków znalazło się po stronie czeskiej.

Ilustracja nr 2. Konflikt z Czechosłowacją.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 231, 234.
  4. Napisz w zeszycie do jakiego wydarzenia nawiązuje ilustracja nr 1.
  5. Napisz w zeszycie: Jaka była decyzja w sprawie Gdańska ?
  6. Z tego tematu nie przesyłaj informacji zwrotnej.