Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Klasa IV. Lekcja nr 1 dla uczniów.

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Kryteria sukcesu:

 1. Potrafię wymienić wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski.
 3. Znam i potrafię wyjaśnić datę: 11.11.1918 r.

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Józef Piłsudski uważał, że spór między zaborcami (Rosja , Austria i Prusy ) daje Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. Powstały wówczas z inicjatywy Józefa Piłsudskiego Legiony Polskie.

W listopadzie 118 r. zakończyła się I wojna światowa. Państwa zaborcze były bardzo osłabione, co wykorzystali Polacy, dla których duże znaczenie miało również przyjęte stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Woodrow Wilson powtórzył swoje stanowisko w kwestii polskiej 8 stycznia 1918 roku w słynnym orędziu do Kongresu, złożonym z czternastu punktów, w których przedstawił swoją wizję urządzenia powojennego świata. Punkt 13. orędzia przewidywał utworzenie niepodległego państwa polskiego. 

Po 123 latach zaborów Polska odzyskiwała niepodległość. Jednak przez kolejne trzy lata Polacy musieli walczyć o ustalenie granic państwa polskiego. Pełnię władzy otrzymał Józef Piłsudski jako naczelnik państwa.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
 3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 100 – 103.
 4. Zapisz  do zeszytu datę z wyjaśnieniem: 11.11.1918 r. – odzyskanie niepodległości przez Polskę.
 5. W zeszycie odpowiedz na następujące pytania:
 6. Które państwa określano jako zaborcze?
 7. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?
 8. Która data „mówi” nam o odzyskaniu niepodległości?
 9. Jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski od 1918 r?

Wykonana praca przez uczniów będzie sprawdzona przez nauczyciela po powrocie do szkoły.