Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę

Klasa 7 – lekcja 2 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat lekcji: Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia określające sytuację Polaków po I wojnie światowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Znam datę 11.11.1918 r. i potrafię ją wyjaśnić.
  2. Wymieniam pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich.

Przypomnienie wiadomości.

Przed wybuchem I wojny światowej na ziemiach polskich ukształtowały się dwie orientacje polityczne: prorosyjska (Roman Dmowski ) i proaustriacka ( Józef Piłsudski ). Dnia 11.11. 1918 r. w Compiegne we Francji został podpisany rozejm na froncie zachodnim, co oznaczało zakończenie I wojny światowej. Polacy po 123 latach niewoli zaczęli tworzyć nowe, odrodzone państwo. Data ta określa nam Narodowe Święto Niepodległości. Zaczęły kształtować się pierwsze ośrodki władzy państwowej, które rywalizowały między sobą.

Ilustracja nr 1. Rada Regencyjna

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 218 – 220.
  4. Napisz w zeszycie do jakiego wydarzenia nawiązuje ilustracja nr 1.
  5. Przerysuj poniższą tabelę do zeszytu i ją uzupełnij na podstawie treści z podręcznika ( 218 – 219 ).
Nazwa ośrodka władzy Przedstawiciele
   
   
   
   

Informację o wykonanych poleceniach proszę przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się poniżej.