Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności, które doprowadziły do odzyskania niepodległości.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości.
 2. Opowiadam o bohaterstwie młodych obrońców Lwowa.
 3. Wyjaśniam datę 11.11.1918 r.

Józef Piłsudski to jeden z najwybitniejszych polskich działaczy niepodległościowych, żołnierz, polityk, mąż stanu. Twórca słynnych Legionów Polskich. Naczelnik państwa i pierwszy marszałek Polski.

Ilustracja 1. Józef Piłsudski. Wikipedia

W listopadzie 1918 r. zakończyła się pierwsza wojna światowa. Niemcy i Austria jako państwa centralne poniosły klęskę. Rosja carska przekształciła się w ZSRS. Wykorzystali to Polacy, którzy zaczęli przejmować z rąk zaborców władzę na polskich ziemiach, tworzyć własne urzędy, policję i wojsko. Polska po 123 latach niewoli odzyskiwała niepodległość. Przyjętą datą, podkreślającą to wydarzenie jest

11 listopada 1918 r. Dzisiaj obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Wówczas do Warszawy przybył Józef Piłsudski, który został Naczelnikiem Państwa. Odrodzone państwo nazwano II Rzeczpospolitą.

Ilustracja 2. II RP. Wikipedia

Początkowo odrodzone państwo nie miało ustalonych granic. Kształtowaniu granic II RP w latach 1918 – 1922 towarzyszyły następujące wydarzenia:

 1. Powstanie Wielkopolskie – grudzień 1918 r. – granica zachodnia
 2. Trzy Powstania Śląskie – 1919, 1920, 1921 – granica zachodnia
 3. Wojna polsko – bolszewicka z Rosją Radziecką – 1919 – 1921. Na szczególną uwagę zasługują uczniowie i studenci nazwani Orlętami Lwowskimi.

Ilustracja 3. Orlęta Lwowskie. Wikipedia

Ilustracja 4. Orlęta Lwowskie. Wikipedia

W trakcie tych walk przyłączono do Polski: Wielkopolskę, Śląsk oraz ziemie na wschodzie z Lwowem i Wilnem.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika  – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz na pytania:
 4. Wyjaśnij datę 11.11.1918 r.
 5. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?
 6. Kto przyczynił się do odzyskania niepodległości, tworząc Legiony Polskie?
 7. Jakie wydarzenia miały wpływ na kształtowanie granic państwa polskiego?
 8. Jaka obowiązywała nazwa państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości?
 9. Jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski?
 10. Kogo określono mianem Orlęta Lwowskie?
 • Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Odpowiedz na pytania:
 • Jakie święto obchodzimy 11.11.1918 r.?
 • Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?
 • Kto przyczynił się do odzyskania niepodległości, tworząc Legiony Polskie?
 • Jaka obowiązywała nazwa państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości?
 • Jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski?
 • Kogo określono mianem Orlęta Lwowskie?
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).