Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Cel lekcji: Poznasz sytuację Polaków po zakończeniu I wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich.
 2. Znam datę 11.11. 1918 r. 
 3. Omawiam zasługi Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Jędrzeja Moraczewskiego.
 4.  Omawiam trudności przed jakimi stanęli Polacy.

Przypomnienie wiadomości.

Przed wybuchem I wojny światowej na ziemiach polskich ukształtowały się dwie orientacje polityczne: prorosyjska (Roman Dmowski ) i proaustriacka ( Józef Piłsudski ).

Dnia 11.11. 1918 r. w Compiegne we Francji został podpisany rozejm na froncie zachodnim, co oznaczało zakończenie I wojny światowej. Polacy po 123 latach niewoli zaczęli tworzyć nowe, odrodzone państwo. Data ta określa nam Narodowe Święto Niepodległości. Zaczęły kształtować się pierwsze ośrodki władzy państwowej, które rywalizowały między sobą.

Ilustracja nr 1. Rada Regencyjna.

Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę wojskową, a następnie cywilną.

22 listopada 1918 r. na mocy wydanego dekretu objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. Rada Regencyjna i pozostałe tymczasowe ośrodki władzy zostały rozwiązane.

Ilustracja 2. Józef Piłsudski. Wikipedia

Ilustracja 3. Józef Piłsudski. Wikipedia

Ilustracja 4. Józef Piłsudski. Wikipedia

Po przejęciu władzy Józef Piłsudski powołał rząd tymczasowy z premierem Jędrzejem Moraczewskim, a po jego rozwiązaniu rząd stały, którego premierem został Ignacy Jan Paderewski.

Ilustracja 5. Jędrzej Moraczewski. Wikipedia

Ilustracja 6. Ignacy Jan Paderewski. Wikipedia

Stopniowo kształtowała się II Rzeczpospolita.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 183-187 – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Przerysuj poniższą tabelę do zeszytu i ją uzupełnij na podstawie treści z podręcznika ( 218 – 219).
Nazwa ośrodka władzyPrzedstawiciele
  
  
  
  
 • Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wyjaśnij datę 11.11.1918 r.
 • Dla wszystkich uczniów: Napisz notatkę w zeszycie na temat działalności Józefa Piłsudskiego.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).