Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę

Klasa IV – lekcja nr 1 dla uczniów z orzeczeniami, opiniami i uczniów cudzoziemskich.

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Kryteria sukcesu:

 1. Potrafię wymienić 2 wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Józef Piłsudski.
 3. Znam i potrafię wyjaśnić datę: 11.11.1918 r.

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Józef Piłsudski uważał, że spór między zaborcami (Rosja , Austria i Prusy ) daje Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. Powstały wówczas z inicjatywy Józefa Piłsudskiego Legiony Polskie.

W listopadzie 1918 r. zakończyła się I wojna światowa. Państwa zaborcze były bardzo osłabione, co wykorzystali Polacy, dla których duże znaczenie miało również przyjęte stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Po 123 latach zaborów Polska odzyskiwała niepodległość. Jednak przez kolejne trzy lata Polacy musieli walczyć o ustalenie granic państwa polskiego. W tej walce brali również udział młodzi ludzie. Pełnię władzy otrzymał Józef Piłsudski jako naczelnik państwa.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
 3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 100 – 103.
 4. Zapisz  do zeszytu datę z wyjaśnieniem: 11.11.1918 r. – odzyskanie niepodległości przez Polskę.
 5. W zeszycie napisz odpowiedzi na następujące pytania:
 6. Które państwa określano jako zaborcze? (mówiliśmy o tym na lekcji w szkole)
 7. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?
 8. Która data „mówi” nam o odzyskaniu niepodległości?

Wykonana praca przez uczniów będzie sprawdzona przez nauczyciela po powrocie do szkoły.