Omawiamy wydarzenia związane z rozwojem gospodarczym II Rzeczpospolitej

gospodarka II Rzeczypospolitej

Klasa IV – lekcja nr 4 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z rozwojem gospodarczym II Rzeczpospolitej.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady osiągnięć gospodarczych w Polsce w okresie międzywojennym.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam wybrane  przykłady osiągnięć gospodarczych w II RP.
 2. Wymieniam osoby szczególnie związane z wybranymi wydarzeniami.

Materiał wprowadzający.

Odrodzone w 1918 r. państwo polskie stanęło przed wieloma problemami:

 1. ustalenie granic państwa ( walka o granice )
 2. brak portu nad Bałtykiem
 3. brak nowoczesnych zakładów przemysłowych
 4. odbudowa ze zniszczeń wojennych

W tej sytuacji postanowiono podjąć odpowiednie działania:

 • Budowa portu  w Gdyni (będziemy o tym mówić na następnej lekcji ).
 • Reforma walutowa Władysława Grabskiego.

W 1923 roku wicepremierem i ministrem finansów został Władysław Grabski, ekonomista, który zdecydował o wprowadzeniu nowej waluty: złotego polskiego. Miał on mieć pokrycie w złocie, czyli w każdej chwili można było wymienić w banku pieniądze na złoto.

banknoty Narodowego Banku Polskiego

Źródło – wikipedia – Banknoty Banku Polskiego

 • Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, położonego w widłach Wisły i Sanu,  określano mianem „trójkąta bezpieczeństwa”).
gospodarka II Rzeczypospolitej

Osoby, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego Polski to:

 1. Eugeniusz Kwiatkowski
 2. Władysław Grabski

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
 3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie przykłady podjętych działań w celu rozwoju gospodarczego Polski i osoby, które się do tego przyczyniły.
 4. Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów.

Czas do 45 minut.

Proszę nie przesyłać informacji zwrotnej z tego tematu.