Omawiamy wydarzenia związane z rozwojem gospodarczym II Rzeczpospolitej – budowa portu w Gdyni

Klasa IV – lekcja nr 5 – dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Omawiamy wydarzenia związane z rozwojem gospodarczym II Rzeczpospolitej.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady osiągnięć gospodarczych w Polsce w okresie międzywojennym.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybrane  przykłady nawiązujące do budowy portu w Gdyni.
  2. Wymieniam osoby szczególnie związane z budową portu w Gdyni.

Materiał wprowadzający.

Za formalny początek Portu Gdynia uznaje się datę 23 września 1922 roku. Tego dnia sejm uchwalił ustawę, w której w art. 1 zapisano: „Upoważnia się Rząd do poczynienia niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej”. Głównym projektantem i budowniczym portu został inżynier Tadeusz Wenda. Na stanowisku tym pozostał do 1932 roku.

29 kwietnia 1923 roku z udziałem prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Sikorskiego odbyło się w Gdyni uroczyste otwarcie „Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków”. W sierpniu tego samego roku do nabrzeża gdyńskiego portu wpłynął pierwszy pełnomorski statek – była to jednostka o nazwie Kentucky, pływająca pod banderą francuską.

Otwarcie portu i jego rozbudowa, której drugi etap rozpoczęto w 1924 roku, spowodowały dynamiczny rozwój Gdyni. 10 lutego 1926 roku Rada Ministrów ogłosiła rozporządzenie, zgodnie z którym gmina wiejska Gdynia otrzymywała z dniem 4 marca 1926 roku status miasta. Gdynia liczyła wówczas 12 tys. mieszkańców, a jej powierzchnia wynosiła 14 km2.

Olbrzymie zasługi dla rozwoju portu w Gdyni wniósł Eugeniusz Kwiatkowski, który jako minister przemysłu i handlu w latach 1926–1930 zdobył na budowę portu olbrzymie fundusze. Dzięki temu Gdynia szybko stała się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Rozwijała się też jako nowoczesne miasto.

Ilustracja nr 1. Budowa portu w Gdyni.

Ilustracja nr 2. Budowa portu w Gdyni.

Ilustracja nr 3. Eugeniusz Kwiatkowski.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 35  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie. (3 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (10 minut )
  3. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie informację na temat: Dlaczego Polacy zaczęli budowę portu w Gdyni? ( 20 minut )
  4. Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów. Za tydzień kartkówka. Proszę sprawdzić w zakładce sprawdziany.

Wykonaną pracę proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego do 25.04.2020r.  Proszę nie przesyłać zdjęć z zeszytu. Takich prac nie będę sprawdzała, ponieważ bardzo często jakość wykonanych zdjęć jest słaba i treść mało czytelna.