Omawiamy zmiany społeczne i cywilizacyjne na ziemiach polskich na przełomie XIX/XX wieku

Temat: Omawiamy zmiany społeczne i cywilizacyjne na ziemiach polskich na przełomie XIX/XX wieku.

Cele lekcji: Określisz przemiany społeczne i cywilizacyjne na ziemiach polskich.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich w II poł. XIX w.             
 2. Wyjaśniam znaczenie terminów: robotnicy, inteligencja, ziemiaństwo, burżuazja.

Zmiany społeczne i cywilizacyjne doprowadziły do powstania nowych grup społecznych:

 • robotnicy

Ilustracja 1. Robotnicy. Wikipedia

 • inteligencja

Ilustracja 2. Inteligencja. Wikipedia

 • burżuazja

Ilustracja 3. Burżuazja. Wikipedia

 • ziemianie

Ilustracja 4. Ziemianie. Wikipedia

Po upadku powstań narodowych, szlachta utraciła dotychczasową pozycję w społeczeństwie. W XIX wieku zmieniła się również sytuacja Żydów. Część ludności żydowskiej uległa asymilacji, czyli dostosowała się do otaczającego środowiska społecznego.

Wiek XIX to również czas zastosowania różnych wynalazków technicznych. Symbolem stała się kolej żelazna. Innym środkiem lokomocji był tramwaj, najpierw konny, a później elektryczny. Zaczęły odbywać się pierwsze loty samolotem. Postęp cywilizacyjny usprawniał życie w mieście i na wsi.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 116. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Uczniowie polscy. Napisz krótkie wyjaśnienie grup wymienionych w kryterium b. Napisz w zeszycie przykłady przemian społecznych.

Uczniowie cudzoziemscy. Wymień nowe grupy społeczne.

 • Przeanalizuj infografiki.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do piątku włącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).