Opisujemy model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku

Temat: Opisujemy model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku.

Cele lekcji: Poznasz i opiszesz działalność gospodarczą polskiej szlachty i chłopów.

Kryteria sukcesu:

  1. Opisuję model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku.

 W XVI wieku gospodarka Rzeczpospolitej opierała się na produkcji zboża w folwarkach należących do szlachty, na których pracowali chłopi pańszczyźniani. Na polskie zboże był spory popyt w krajach Europy Zachodniej. Dzięki temu rozkwitały i bogaciły się polskie miasta, zwłaszcza te nadwiślańskie.

Ilustracja ½ Folwark szlachecki. Wikipedia

Ilustracja ¾  Folwark szlachecki. Wikipedia

Ilustracja 5/6  Folwark szlachecki. Wikipedia

Ilustracja 7/8 Folwark szlachecki. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie.
  2. Opisz folwark szlachecki.
  3. Naucz się tego tematu.