Podajemy przykłady działań w walce z terroryzmem na świecie

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady działań w walce z terroryzmem.

Kryteria sukcesu:

 • Przypominam pojęcie terroryzm.
 • Podaję przykłady terroryzmu na świecie.
 • Podaję przykłady działań w walce z terroryzmem.

Terroryzm – ataki wymierzone przeciwko ludności cywilnej lub instytucjom państwa. Terroryści poprzez stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej dążą do osiągnięcia określonych korzyści.

Państwa podejmują różnorodne działania mające na celu walkę z terroryzmem:

 • stosowanie środków kontroli w miejscach publicznych
 • monitorowanie Internetu
 • zakładanie urządzeń podsłuchowych
 • współpraca międzynarodowa
 • wspólne przeprowadzenie akcji zbrojnych.

Postępowanie w razie zagrożenia terrorystycznego:

Zagrożenie terrorystycznie nie pojawia się w momencie nagłośnienia przez media zamachów, wybuchów czy innych bezpośrednich ataków na ludność cywilną. Wydarzenia te są skrupulatnie przygotowywane i właśnie na tym etapie należy upatrywać początku zagrożenia terrorystycznego.
Wszelkie przygotowania prowadzi się w tajemnicy także po to, by uzyskać element zaskoczenia i ustrzec terrorystów przed rozpoznaniem. Tylko dzięki doskonałemu wywiadowi oraz odpowiednio szybkiej reakcji można skutecznie przeciwstawić się zagrożeniu terroryzmem, dlatego w swoim bezpośrednim otoczeniu należy zwracać szczególną uwagę na:

 • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogłyby być celem zamachu (np. lotniska, stacje metra, centra handlowe lub kościoły);
 • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób, organizowane w wynajętych mieszkaniach;
 • nagłą zmianę zachowania i stylu życia sąsiadów – w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
 • nietypowe zachowania obcych ludzi (np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów budynków czy też wynoszenie różnego rodzaju dokumentacji).

Jak już wspomniano, ataki terrorystyczne przygotowywane są w tajemnicy. Ich bezpośrednim celem są najczęściej lokalizacje, gdzie znajduje się duża liczba ludzi, np.: galerie handlowe, środki transportu publicznego czy obiekty, w których odbywają się imprezy masowe. Znajdując się w takich miejscach, należy zwracać szczególną uwagę na oznaki wskazujące na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym, którymi są:

 • podejrzane lub nietypowo zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, próbujące zostawić pakunki w miejscach publicznych),
 • przedmioty pozostawione bez opieki w miejscach publicznych (np. teczki, paczki i pakunki),
 • samochody (zwłaszcza furgonetki) pozostawione poza wyznaczonymi miejscami lub bardzo blisko skupiska ludzi.
 • zapobieganie radykalizacji
 • unijna lista terrorystów
 • wymiana informacji
 • zwalczanie finansowania terroryzmu
 • kontrola broni palnej
 • zaostrzenie przepisów przeciwko terroryzmowi
 • współpraca z państwami spoza UE