Podkreślamy zaangażowanie Tadeusza Kościuszki w przebieg powstania

Temat: Podkreślamy zaangażowanie Tadeusza Kościuszki w przebieg powstania.

Cel lekcji: Poznasz przebieg wybranych wydarzeń, pod kierunkiem Tadeusza Kościuszki.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kim byli: Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Wojciech Bartos.
 2.  Wymieniam państwa, które dokonały rozbiorów Polski.
 3. Wymieniam 2 przyczyny  wybuchu powstania.
 4. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1794 r. i wymieniam daty 2 bitew: Racławice i Maciejowice.
 5. Wyjaśniam pojęcia: insurekcja, kosynierzy, zaborcy.

W 1764 r. na ostatniego króla Polski został wybrany Stanisław August Poniatowski.

Ilustracja 1. Stanisław August Poniatowski. Wikipedia

W XVIII wieku narastały problemy wewnętrzne, które przyczyniły się do osłabienia państwa polskiego. Natomiast w siłę rosły: Rosja, Prusy, Austria, które dokonały rozbiorów Polski, czyli podziału między sobą ziem polskich.

Ilustracja 2. Rzeczpospolita XVIII w. Wikipedia

Próbą ratowania państwa polskiego było zorganizowanie powstania – insurekcji – walki zbrojnej. Przyczyny powstania:

 • zajęcie części terytorium polskiego przez zaborców
 • odzyskanie niepodległości

 Rozpoczęło się ono w 1794 r. i skierowane było przeciwko zaborcom. Jego dowódcą został generał Tadeusz Kościuszko.

Ilustracja 3. Tadeusz Kościuszko. Wikipedia

Ilustracja 4. Tadeusz Kościuszko. Wikipedia

Tadeusz Kościuszko był dowódcą powstania, w którym ważną rolę odegrały oddziały kosynierów – chłopi uzbrojeni w kosy. Najsłynniejszym kosynierem był Wojciech Bartos (Głowacki).

Ilustracja 5. Kosynierzy. Wikipedia         

Ilustracja 6. Wojciech Bartos. Wikipedia

Najważniejsze bitwy powstania to:

 • Racławice – 4.04.1794 r.

Ilustracja 7/8. Racławice. Wikipedia

 • Maciejowice – 10.10.1794 r.

Ilustracja 9/10. Maciejowice. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Podsumowanie: Uczniowie polscy: Napisz krótką notatkę na temat Tadeusza Kościuszko i Wojciecha Bartosa. Wyjaśnij rok 1794 . Wymień 3 państwa zaborcze. Wyjaśnij kim byli kosynierzy i insurekcja.
 3. Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Napisz krótką notatkę na temat Tadeusza Kościuszko. Wyjaśnij rok 1794 . Wymień 3 państwa zaborcze. Wyjaśnij kim byli kosynierzy.