Podsumowujemy skutki terroru stalinowskiego w Polsce

Temat: Podsumowujemy skutki terroru stalinowskiego w Polsce.

Cel lekcji: Poznasz skutki terroru stalinowskiego w Polsce.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki terroru stalinowskiego w Polsce.

Lata 1947 – 1956 to dla Polski okres odbudowy kraju po wojnie, ale i terroru państwowego oraz intensywnych zmian, mających upodobnić Polskę do ZSRS.

Ilustracja 1. Stalinizm w Polsce. Wikipedia

W Polsce, po przejęciu władzy przez komunistów, na czele państwa i partii komunistycznej (PZPR) stanął Bolesław Bierut, przedwojenny działacz komunistyczny, a w czasie II wojny światowej agent radzieckich służb specjalnych (NKWD).

Ilustracja 2. Stalinizm w Polsce. Wikipedia

Skutki terroru stalinowskiego w Polsce:
a)  duża liczba ofiar (ok. 100 tys. zabitych)
b)  represje dotykały także członków rodzin (usuwanie z pracy i studiów, pozbawianie środków do życia, złamane kariery zawodowe, czasem również uwięzienie)
c)  atmosfera strachu przed nagłym aresztowaniem (kary za tzw. propagandę szeptaną i słuchanie zachodnich rozgłośni radiowych, rozbudowana sieć donosicieli).

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 178 – 181 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Proszę dopisać skutki terroru stalinowskiego w Polsce.

Uczniowie cudzoziemscy, uczniowie z opiniami – Podaj jeszcze 4 przykłady  skutków terroru stalinowskiego w Polsce.

  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).