Podsumowujemy wiadomości z klasy 4

Klasa IV – lekcja 12

Temat: Podsumowujemy wiadomości z klasy 4.

Cel w języku ucznia: Utrwalisz wiadomości z klasy 4.

Kryteria sukcesu:

  1. Podsumujesz wiadomości z klasy 4.

W klasie 4 przekrojowo omówiliśmy tematy dotyczące dziejów ludzkości i Polski, zgodnie z podstawą programową.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 25  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie (2 minuty).
  2. Zapoznaj się ze słowniczkiem w podręczniku – str.133 i-135 w celu utrwalenia wiadomości.(20 minut).

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.