Podsumowujemy wiadomości z klasy 6

Klasa VI – lekcja 20

Temat: Podsumowujemy wiadomości z klasy 6.

Cel w języku ucznia: Utrwalisz wiadomości z klasy 6.

Kryteria sukcesu:

  1. Podsumujesz wiadomości z klasy 6.

W klasie 6 przekrojowo omówiliśmy tematy dotyczące dziejów ludzkości i Polski, od narodzin nowożytnego świata do upadku Księstwa Warszawskiego, zgodnie z podstawą programową.

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 25  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie (2 minuty).
  2. Zapoznaj się ze słowniczkiem w podręczniku – str.215 i-220 w celu utrwalenia wiadomości.(20 minut).

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.